Rekenkameronderzoek Verkeersveiligheid rondom scholen

Verkeersveiligheid is de afgelopen maanden volop in het landelijke nieuws. Maar ook lokaal is het een onderwerp dat meer en meer in de belangstelling komt te staan van beleidsmakers en politici. Voor de rekenkamercommissie Krimpenerwaard onderzocht ik samen met collega’s Karin Meijer en Patricia Feelders hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid rondom acht scholen in de gemeente en deden we enkele aanbevelingen. Hier is het rapport te vinden (agendapunt 6) en is de bespreking ervan in de commissie terug te kijken.

In het onderwijs dreigt een ‘nieuwe schoolstrijd’

Samen met journalist Arjan van Westen werkte ik de afgelopen maanden aan een longread over polarisering en radicalisering in het onderwijs. We spraken met uiteenlopende vertegenwoordigers vanuit het onderwijs: van docent tot collegevoorzitter, van wetenschapper tot actief politicus. Wij publiceerden ons artikel onlangs op Reporters Online / Blendle. De tekst is nu ook hier terug te vinden.

Nieuw politiek seizoen: onderzoek in het vooruitzicht

Na de start van het nieuwe politieke seizoen staat er voor mij en mijn collega-rekenkamerleden nogal wat op stapel. Ik lever dit laatste kwartaal samen met hen rapporten op over het presteren van een afval- en reinigingsbedrijf, de verkeersveiligheid rondom scholen, de energietransitie, subsidiebeleid, en een tweetal kleinere rapporten over onderzoekjes naar inclusiviteitsagenda die we samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) hebben uitgevoerd. Bij interesse volg dan @rkcijsselstein en @RKCKrwaard