Rekenkameronderzoek Verkeersveiligheid rondom scholen

Verkeersveiligheid is de afgelopen maanden volop in het landelijke nieuws. Maar ook lokaal is het een onderwerp dat meer en meer in de belangstelling komt te staan van beleidsmakers en politici. Voor de rekenkamercommissie Krimpenerwaard onderzocht ik samen met collega’s Karin Meijer en Patricia Feelders hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid rondom acht scholen in de gemeente en deden we enkele aanbevelingen. Hier is het rapport te vinden (agendapunt 6) en is de bespreking ervan in de commissie terug te kijken.